Excelleren vanuit uw sleutelposities

3X3I is de specialist voor de professionele werving en selectie van uw management- en directiefuncties. Wij richten onze activiteiten op de duurzame invulling van uw vacatures voor sleutelposities. Een transparant zoekproces kenmerkt onze werkwijze. Wij doen in co-creatie gedegen onderzoek in wat er specifiek gevraagd is, zowel vakinhoudelijk als de gevraagde persoonlijke kenmerken.

3X3I zoekt voor haar opdrachtgevers geen doorsnee kandidaat, wij zoeken naar talent. Daarbij kijken we verder dan het Curriculum Vitae met als doel de kandidaat echt te leren kennen. Door middel van persoonlijke gesprekken en assessments gaan wij op zoek naar het verhaal achter het CV om zo voor u een geschikte kandidaat te selecteren bij de desbetreffende functie. Ook bij de opdrachtgever gaan wij op zoek naar het verhaal achter de vacature. Door interviews met sleutelfunctionarissen in een organisatie weten wij wat zowel de harde criteria als de zachte criteria zijn. Onder andere aspecten als de cultuur, de ontwikkelingsfase van de organisatie, de sfeer en het ambitieniveau zijn essentiƫle criteria in de zoektocht naar een nieuwe medewerker. Ons doel is om op persoonlijke wijze telkens de meest optimale match voor onze opdrachtgevers en kandidaten vorm te geven.

3X3I staat voor heldere en open communicatie, het waarborgen van de besproken tijdlijnen en bijbehorende opleveringen.

Onze zeven stappen:

1. Interview betrokken opdrachtgever
2. Opstellen van het functieprofiel
3. Werving van de kandidaten (long-list)
4. Screening van de kandidaten (short-list)
5. Gesprekken met kandidaten en opdrachtgever (mogelijkheid tot het afnemen van een assessment)
6. Voorstellen kandidaten bij benoemings-/adviescommissie opdrachtgever
7. Benoemingsbegeleiding en nazorg

Het 3X3I werving- en selectieproces heeft een doorlooptijd van 8 tot 12 weken. Het is ook mogelijk dat 3X3I in samenwerking met uw organisatie onderdelen van het proces uitvoert.

Typerend voor de 3X3I aanpak is de persoonlijke benadering gecombineerd met een breed netwerk van professionals in diverse segmenten.


Mail ons uw cases:desk@3x3i.com