Maximaal resultaat waarborgen

Een programma of project realiseren gaat voor de 3X3I professionals verder dan de hygiënefactoren zoals budget, inhoudelijke mijlpalen en tijdigheid beheersen.

Is er ook beleving bij de organisatiecontext en de marktomstandigheden waarin realisatie plaats vindt? Worden er in de aanpak en de communicatie de kansen maximaal benut om de organisatiedoelen duurzaam te realiseren?

De ervaring van 3X3I bewijst dat transitieprogramma’s of projecten een geweldige breekijzer vormen om gelijktijdig gedragsveranderingen en organisatieveranderingen door te voeren. Gericht aandacht hiervoor hebben is bepalend voor het werkelijke succes van projecten en programma’s vinden wij. Een goed voorbeeld zijn procesoptimalisaties langs projecten op het vlak van automatisering, digitalisering en huisvesting.

 

3X3I professionals zijn uitstekend bekend met specifieke (markt)omstandigheden en daarin de geldende wet en regelgeving zoals in de gezondheidzorg, het onderwijs en in het publieke domein. Bij het managen van uw projecten en programma’s neemt 3X3I graag de medeverantwoordelijkheid voor het beoogde opleveringsresultaat.

 

 

Wij staan klaar om uw projecten en programma’s te realiseren. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Mail ons uw cases:desk@3x3i.com