Strategische managementondersteuning

Dit doen wij vanuit onze interim management dienstverlening, de werving en selectie voor uw sleutelposities, het voorzien van concreet en toepasbaar strategisch advies, managen van uw projecten en programma’s, individuele en team coaching en het verzorgen van public affairs.
In elke fase in uw organisatieontwikkeling.

Als strategisch managementpartner omarmen wij persoonlijk uw professionele doelen en uitdagingen en voelen wij ons verantwoordelijkheid voor het realiseren van beoogde resultaten.

3X3I onderscheidt zich door een “no-nonsense aanpak” en een “getting things done” mentaliteit. Dit vanuit excellent strategisch, tactisch en operationeel besef van uw organisatorische behoefte en de interne en externe omstandigheden.

De juiste mensen op de juiste plek in organisaties, het optimaliseren van teamsamenstellingen in relatie tot de voorliggende taken en verantwoordelijkheden, het begeleiden van proces-, technologische en cultuurveranderingen zijn onze expertise. Zo ook het realiseren van projecten en transitieprogramma’s binnen organisaties. Dat is onze aanbod en passie.

In de werkwijze van 3X3I krijgen de menselijke, de procesmatige en de mogelijk technologische gezichten van vernieuwingen altijd passend aandacht en de ruimte binnen onze aanpak. Wij ons er zeer van bewust dat de het waarborgen van de juiste attentie en de samenhang van deze elementen benodigd is om tot duurzame resultaten te komen.

Vanuit kennis, ervaring en toewijding slagen onze professionals er uitstekend in om de brug te slaan tussen uw ambities, doelen en het dagelijkse praktijk. Dit doen zij succesvol in de grote complexe organisaties alsook binnen kleinschalige bedrijven of specifieke afdelingen.

Uw organisatiebehoefte en vraagstellingen staan bij 3X3I centraal, op basis daarvan en de kern van uw bedrijfsactiviteiten zoeken de juiste 3X3I professional of stellen wij voor u een passend team samen. Daar waar nodig zetten wij in overleg specifieke deskundigen en expertise uit ons netwerk van professionals integreren in het proces.

Geïnspireerd richten wij ons op de duurzame ontwikkeling van de individuen, teams, processen en van uw projecten en programma’s die het verschil maken. Het is onze passie om resultaten te boeken langs een zo efficiënt en kostenbewust mogelijk proces.