Kansen samen verzilveren

De zorgmarkt is in transitie en vraagt om betekenisvolle oplossingen die moeten worden geïmplementeerd en onderdeel zijn van een integrale visie en praktisch toepasbaar beleid.

Om in de zorg verbeterslagen, voor zowel cliënten en voor de organisatie, tot duurzame resultaten te laten leiden is gedegen kennis van de sector cruciaal. Dat betekent bewustzijn van de organisatiecultuur en oog hebben voor de details en de verhoudingen gedurende het proces. Het vraagt om de kwaliteiten om stevige bruggen te kunnen slaan ondanks een diversiteit aan belangen en belanghebbenden. Dit is samengevat hetgeen waar de zorg bij de inzet van 3X3I op kan rekenen.

3X3I ziet immers projecten en programma’s in de zorgsector pas werkelijk slagen wanneer de combinatie van cultuur, inhoud, mensen, teams, systemen en structuren in logisch samenhang is benaderd.

Langs advies en met de inzet van (interim) professionals staan wij zorgstellingen graag bij om de ambities om te zetten tot resultaten.

Voorts ontzorgen wij zorgorganisaties bij de werving en selectie voor tijdelijke en vaste posities. Dit doen wij voor posities op tactisch en strategisch niveau. De door 3X3I geselecteerde kandidaten worden zorgvuldig getoetst op inhoud, ervaring in de sector en gedrag.

 

Zorg en IT

Voor zorginstellingen is het optimaal inkopen en in gebruik nemen van oplossingen op het vlak van informatisering, automatisering een complex proces. Tegelijkertijd is technologische vernieuwing onderdeel van het antwoord om tot efficiëntere en veiligere bedrijfsvoering te komen in de zorg. Een goed ingericht landschap is tevens een waardevolle bron aan managementinformatie.

3X3I heeft een netwerk aan ervaren specialisten beschikbaar om de zorg bij het inkopen, de implementatie en het beheer van innovatieve oplossingen te ondersteunen. Ook voor advies met betrekking tot co-sourcing en outsourcing vraagstukken u bij 3X3I aan het juiste adres.

Wij ondersteunen de zorg op strategisch en tactisch niveau bij selectie en het contracteren van applicaties, systemen en oplossingen. Denk aan EPD, ERP en ECD applicaties, BI en de integratie tussen applicaties.

3X3I opereert onafhankelijk van leveranciers en adviseert op basis van weloverwogen business cases.

 

Mail ons uw cases:desk@3x3i.com