Kansen samen verzilveren

De zorgmarkt is in transitie en vraagt om betekenisvolle oplossingen die moeten worden geïmplementeerd en onderdeel zijn van een integrale visie en praktisch toepasbaar beleid.

3X3I helpt de kwaliteit van zorgverlening in de gehele zorgketen te verbeteren.​ Ons startpunt​ daarbij​ is de kwaliteit zoals door de patiënt ervaren. ​3X3I advise​e​rt, leid​t programma’s en projecten om de waarde voor patiënten leidend te laten zijn binnen zorgorganisaties en zorgketens. We ondersteunen organisatie​s​ in de zoektocht naar waarde voor de patiënt: het optimum van welbevinden en zorg. ​3X3I ​ge​e​ft antwoord op vragen omtrent patiëntgerichtheid en bij thema’s zoals de transitie naar waardegebaseerde zorg, waarin de beleving van de patiënt centraal staat.

Om in de zorg verbeterslagen, voor zowel cliënten en voor de organisatie, tot resultaten te laten leiden is gedegen kennis van de sector cruciaal. Dat betekent bewustzijn van de organisatiecultuur en oog hebben voor de details en de verhoudingen gedurende het proces. Het vraagt om de kwaliteiten om stevige bruggen te kunnen slaan ondanks een diversiteit aan belangen en belanghebbenden. Dit is hetgeen waar de zorg bij de inzet van 3X3I op kan rekenen.

3X3I ziet immers projecten en programma’s in de zorgsector pas slagen wanneer de combinatie van cultuur, inhoud, mensen, teams, systemen en structuren in logisch samenhang is benaderd. Langs advies en met de inzet van (interim) professionals staan wij zorginstellingen graag bij om de ambities om te zetten tot resultaten.

Voorts ontzorgen wij zorgorganisaties met de inzet en de werving en selectie voor tijdelijke en vaste managementposities. De door 3X3I aanbevolen kandidaten zijn zorgvuldig getoetst op kennis, gedrag en relevante ervaring in de sector.

 

Zorg en IT

Innovatie is een planbaar en beheersbaar proces waarbij wij, op basis van uw visie en de daarvan afgeleide strategie, een plan opstellen om innovatie een standaard onderdeel te laten zijn van uw handelen. Vernieuwing, zo ook op het vlak van automatiseren en informatiseren, moet onder alle omstandigheden doorgaan om de patiëntgerichtheid te vergroten.

Voor zorginstellingen is het optimaal ontwerpen, inkopen en in gebruik nemen van oplossingen op het vlak van informatisering, automatisering, veelal een complex proces. Tegelijkertijd is technologische vernieuwing onderdeel van het antwoord om tot efficiëntere en veiligere bedrijfsvoering te komen in de zorg. Een goed ingericht landschap is tevens een waardevolle bron aan managementinformatie.

3X3I heeft een netwerk aan ervaren specialisten beschikbaar om de zorg bij het inkopen, de implementatie en het beheer van innovatieve oplossingen te ondersteunen. Ook voor advies met betrekking tot co-sourcing en outsourcing vraagstukken u bij 3X3I aan het juiste adres.

Wij ondersteunen de zorg op strategisch en tactisch niveau bij de selectie en de implementaties van applicaties, systemen en oplossingen. Denk hierbij aan het elektronisch patiënten dossiers (EPD), systemen op het vlak integrale bedrijfsvoering (ERP), business intelligence (BI). Zo ook het realiseren van slimme integraties tussen de diverse oplossingen binnen een zorglandschap.

Door het verbinden van uw organisatie met het uitgebreide netwerk van 3X3I, helpen we u bij het opdoen van inspiratie en het toepasbaar maken van innovatie “best practices” binnen uw organisatie.

3X3I opereert onafhankelijk van leveranciers en adviseert op basis van weloverwogen business cases.

Dit doen we vanuit de motivatie dat we de zorg willen verbeteren en organisaties willen helpen om zich voor te bereiden op een toekomstvaste rol in de zorgnetwerken van morgen.

 

Mail ons uw cases:desk@3x3i.com