Kansen samen verzilveren

De zorgmarkt is in transitie en vraagt om betekenisvolle oplossingen die moeten worden geïmplementeerd en onderdeel zijn van een integrale visie en praktisch toepasbaar beleid.

Om in de zorg langs weloverwogen beleid tot resultaat voor de cliënten en de organisatie te komen dient naast het optimaliseren van faciliteiten, teams, systemen en processen ook de algehele bedrijfsvoering zich te blijven ontwikkelen.

3X3I ziet vernieuwingen slagen wanneer een combinatie van cultuur, mensen, teams, systemen en structuren in samenhang wordt benaderd. Bij de 3X3I aanpak van projecten en programma’s is dit gewaarborgd.

Search van 3X3I verzorgt de werving en selectie voor tijdelijke en vaste posities binnen de zorg. De 3X3I kandidaten worden gekenmerkt door bestuurlijke kwaliteiten, een praktische werkhouding en gedegen ervaring binnen de Care, Cure en GGZ.

 

Zorg en IT

Voor zorginstellingen is het optimaal inkopen en in gebruik nemen van oplossingen op het vlak van informatisering, automatisering een complex proces. Tegelijkertijd is technologische vernieuwing onderdeel van het antwoord om tot efficiëntere en veiligere bedrijfsvoering te komen in de zorg. Een goed ingericht landschap is tevens een waardevolle bron aan managementinformatie.

3X3I heeft een netwerk aan ervaren specialisten beschikbaar om de zorg bij het inkopen, de implementatie en het beheer van innovatieve oplossingen te ondersteunen. Ook voor advies met betrekking tot co-sourcing en outsourcing vraagstukken u bij 3X3I aan het juiste adres.

Wij ondersteunen de zorg op strategisch en tactisch niveau bij selectie en het contracteren van applicaties, systemen en oplossingen. Denk aan EPD, ERP en ECD applicaties, BI en de integratie tussen applicaties.

3X3I opereert onafhankelijk van leveranciers en adviseert op basis van weloverwogen business cases.

 

Mail ons uw cases:desk@3x3i.com