Professionals met persoonlijke betrokkenheid

Praktisch toepasbaar beleid en concrete oplossingen voor complexe vraagstukken zijn het resultaat van 3X3I-advies. 3X3I advies en interim management staat voor strategisch en tactisch advies en de tijdelijke inzet van extern deskundig bestuur of management binnen uw organisatie.

De tijdelijke inzet van een bestuurder of manager binnen uw organisatie verzorgt 3X3I vanuit de interim dienstverlening. Veelal betreft het de tijdelijke invulling van de strategische en tactische posities binnen een organisatie. Dat kan met veranderingsmanagement als zijnde centraal doel, meer ook wordt 3X3I interim-management ingezet in het kader van overbruggingsmanagement.

3X3I interim management kan uw urgente managementbehoefte beantwoorden, zo ook projectmatig tijdelijk de verantwoordelijkheid nemen om veranderingen in processen, systemen en teams door te voeren. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de te realiseren resultaten worden vooraf bepaald.

Een verandertraject aan het opstarten in uw organisatie? Of tijdelijke vervanging nodig van een manager of directeur? Er zijn uiteenlopende redenen waarom u tijdelijk een ervaren manager nodig kunt hebben. 3X3I biedt de best passende interim manager voor de opdracht.

Onze interim professionals onderscheiden zich door hun persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid, track record, managerial kennis en expertise op strategisch niveau, toegang tot een portfolio aan praktische best practices, leiderschapskwaliteiten en resultaatgerichtheid.

Advies kan bijvoorbeeld de integrale bedrijfsvoering, meerjarig IT beleid of juist specifieke onderwerpen omvatten zoals op het vlak van HR, de personele bezetting, procesverbeteringen, kostenreducties en/of kwaliteitsverhoging.

In de praktijk wordt veelal advies en interim gecombineerd gevraagd door onze opdrachtgevers. Naast advies en wordt dan door 3X3I ook de verantwoordelijkheid genomen voor implementatie(s).

Mail ons uw cases:desk@3x3i.com