• 3X3I

    Strategische Managementondersteuning

3X3I is strategische managementondersteuning

Onze frisse blikken en werkwijze maken het verschil.

Wij ondersteunen besturen en managementteams met onderscheidende dienstverlening. 3X3I staat voor praktisch advies, ad interim management, werving en selectie en coaching. Dit doet 3X3I op een bevlogen wijze, met focus op resultaat en in elke fase van uw organisatieontwikkeling.

Het is onze drijfveer om organisaties adequaat te ondersteunen in de dagelijkse operatie en bij tactische en strategische vraagstukken. Denk aan het initiëren van, en de realisatie van, projecten, programma’s en transities. Het 3X3I team is uitstekend bekend met de branchekenmerken in de zorg, het onderwijs, de publieke sector en het ICT “B to B” bedrijfsleven.

Ons netwerk stelt opdrachtgevers in staat om waardevolle verbindingen te maken met de juiste kennis, ervaring en talent.

Welke sectoren zijn wij werkzaam

1
2
3
4
1

Bedrijfsleven

  • Informatisering
  • Automatisering
2

Gezondheidszorg

3

Onderwijs

4

Overheid

Het rendement van strategisch management komt pas tot uiting wanneer het logisch in relatie staat met de sector. Hiervoor is gedegen kennis van de sector en gevoel voor de daarin geldende details een vereiste.

De professionals van 3X3I onderscheiden zich door branchekennis en weten dat praktisch te combineren met generieke methoden en best practices uit de sector.

Welke diensten kunnen wij u ondersteunen?

Mensen & Management

De meest eenvoudige methode om tot een aanpak te komen is de casus aan ons te sturen. Natuurlijk gaan we strikt vertrouwelijk om met alle informatie. Na een eerste analyse nodigen we u uit voor een gesprek, waarna we samen tot de juiste propositie komen.

De match vinden die een gezamenlijk succes binnen handbereik brengt. Sustainable human resourcing betekent dat uw organisatie uw mensen succesvol maakt in het realiseren van uw strategie. Wij voelen aan wie op welke plek goed zal landen.
-Executive Search
-Coaching

We brengen niet alleen de beoogde output, maar ook de processen en systemen van uw organisatie als complex geheel in kaart en vormen het in samenhang in de richting van uw doelen. Dat is management.
Veelal zijn de praktische oplossingen die we bieden voor uw managementuitdagingen van tijdelijke aard. Maar naast projecten of ad interim management, kunnen we ook uw langdurige programma’s in partnerschap realiseren. Onze professionals onderscheiden zich door hun persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid, managerial kennis en expertise op strategisch niveau.
-Programmamanagement
-Projecten
-Ad interim of continue

Advies & Interim

3X3I advies en interim management staat voor consultancy op strategisch en tactisch niveau en de inzet van tijdelijk management en bestuur.

Veelal betreft 3X3I ad interim management de tijdelijke invulling van bestuurlijke, topkader of middenkaderposities. Vanuit interim dienstverlening neemt 3X3I ook de verantwoordelijkheid om de beoogde veranderingen in processen, systemen en teams door te voeren en projecten en programma’s te leiden. Ook wordt 3X3I interim-management ingezet in het kader van overbruggingsmanagement bij situaties van tijdelijke onderbezetting.

De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van onze interim manager en de te realiseren resultaten worden vooraf zorgvuldig besproken. Voor een passende oplossing is het essentieel dat wij u en uw organisatie goed (leren) kennen.

Als u ons benadert voor een opdracht maken wij direct een afspraak voor een persoonlijk gesprek om de context van uw vraagstelling scherp te krijgen.

Na deze intake bieden wij u de CV’s van interim managers aan die nauwkeurig zijn geselecteerd op basis van de benodigde ervaring, inhoudelijke deskundigheid en persoonlijke eigenschappen. Wij zijn continu in gesprek met talentvolle interim managers zodat wij u snel een passende kandidaat kunnen voorstellen.

Onze interim professionals onderscheiden zich door persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid, managerial ervaring, branche-expertise, leiderschapskwaliteiten en bovenal resultaatgerichtheid.

3X3I advies is erop gericht om organisatorische vraagstukken adequaat te beantwoorden en de oplossingen planmatig en praktisch te gaan executeren.

Excelleren vanuit uw sleutelposities

3X3I is de specialist voor de professionele werving en selectie van uw management- en directiefuncties. Wij richten onze activiteiten op de duurzame invulling van uw vacatures voor sleutelposities. Een transparant zoekproces kenmerkt onze werkwijze. Wij doen in co-creatie gedegen onderzoek in wat er specifiek gevraagd is, zowel vakinhoudelijk als de gevraagde persoonlijke kenmerken.

3X3I zoekt voor haar opdrachtgevers geen doorsnee kandidaat, wij zoeken naar talent. Daarbij kijken we verder dan het Curriculum Vitae met als doel de kandidaat echt te leren kennen. Door middel van persoonlijke gesprekken en assessments gaan wij op zoek naar het verhaal achter het CV om zo voor u een geschikte kandidaat te selecteren bij de desbetreffende functie. Ook bij de opdrachtgever gaan wij op zoek naar het verhaal achter de vacature. Door interviews met sleutelfunctionarissen in een organisatie weten wij wat zowel de harde criteria als de zachte criteria zijn. Onder andere aspecten als de cultuur, de ontwikkelingsfase van de organisatie, de sfeer en het ambitieniveau zijn essentiële criteria in de zoektocht naar een nieuwe medewerker. Ons doel is om op persoonlijke wijze telkens de meest optimale match voor onze opdrachtgevers en kandidaten vorm te geven.

3X3I staat voor heldere en open communicatie, het waarborgen van de besproken tijdlijnen en bijbehorende opleveringen.

Onze zeven stappen:

1. Interview betrokken opdrachtgever
2. Opstellen van het functieprofiel
3. Werving van de kandidaten (long-list)
4. Screening van de kandidaten (short-list)
5. Gesprekken met kandidaten en opdrachtgever (mogelijkheid tot het afnemen van een assessment)
6. Voorstellen kandidaten bij benoemings-/adviescommissie opdrachtgever
7. Benoemingsbegeleiding en nazorg

Het 3X3I werving- en selectieproces heeft een doorlooptijd van 8 tot 12 weken. Het is ook mogelijk dat 3X3I in samenwerking met uw organisatie onderdelen van het proces uitvoert.

Typerend voor de 3X3I aanpak is de persoonlijke benadering gecombineerd met een breed netwerk van professionals in diverse segmenten.

Kennis en zelfinzicht maken het verschil

Coaching is een uiterst krachtig middel om persoonlijke ontwikkeling te realiseren indien u open staat voor ondersteuning in de vorm van een sparringpartner met de nodige ervaring op het vlak van persoonlijke-, bestuurlijke- en managementvraagstukken.

Managementcoaching is bedoeld om uw persoonlijke groei op een positieve manier te verwezenlijken. Dit door het vergroten van inzicht en het invloed in het eigen handelen en functioneren.

Coachinggesprekken vinden plaats buiten de dagelijkse werkomgeving, op basis van vertrouwelijkheid en in een ongedwongen sfeer. Centraal in het proces staan úw specifieke vraagstukken. Deze worden samen bestudeerd en gebruikt om een zo concreet mogelijk resultaat te boeken.

U vindt bij 3X3I gepassioneerde coaches die vanuit kennis, ervaring, deskundigheid en een positieve basishouding bijstaan in uw ontwikkeling en het beantwoorden van professionele vraagstukken. Een oriënterend gesprek vormt altijd de basis. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of er vertrouwen wederzijds aanwezig is om een proces van persoonlijke coaching in te gaan.

3X3I managementcoaching is bestemd voor u als bestuurder, projectmanager, directeur, teamleider, coördinator, manager, adviseur of afdelingshoofd.

Op maat trainingen

3X3I traint organisaties en teams graag op een zo praktisch mogelijke wijze. Dit betekent benodigde kennis en gedrag ontwikkelen dat direct toegepast kan worden voor het realiseren van uw organisatiedoelen.
De 3X3I aanpak gaat uit van op maat gevormde trainingen waarbij uw specifieke omstandigheden, doelen en de casuïstiek samen wordt gebracht met de best practices en de juiste trainer.

De content, duur en aanpak van trainingen stellen wij dan ook graag samen middels een proces van co-creatie met een opdrachtgever.

Naast trainingen verzorgen wij de begeleiding van uw strategische en tactische teambijeenkomsten.

De 3X3I expertise ligt op het vlak van trainingen voor managementteams en marktgerichte teams. Dit doen wij zowel voor winstgerichte als non-profit organisaties.

Maximaal resultaat waarborgen

Een programma of project realiseren gaat voor de 3X3I professionals verder dan de hygiënefactoren zoals budget, inhoudelijke mijlpalen en tijdigheid beheersen.

Is er ook beleving bij de organisatiecontext en de marktomstandigheden waarin realisatie plaats vindt? Worden er in de aanpak en de communicatie de kansen maximaal benut om de organisatiedoelen duurzaam te realiseren?

De ervaring van 3X3I bewijst dat transitieprogramma’s of projecten een geweldige breekijzer vormen om gelijktijdig gedragsveranderingen en organisatieveranderingen door te voeren. Gericht aandacht hiervoor hebben is bepalend voor het werkelijke succes van projecten en programma’s vinden wij. Een goed voorbeeld zijn procesoptimalisaties langs projecten op het vlak van automatisering, digitalisering en huisvesting.

3X3I professionals zijn uitstekend bekend met specifieke (markt)omstandigheden en daarin de geldende wet en regelgeving zoals in de gezondheidzorg, het onderwijs en in het publieke domein. Bij het managen van uw projecten en programma’s neemt 3X3I graag de medeverantwoordelijkheid voor het beoogde opleveringsresultaat.

Wij staan klaar om uw projecten en programma’s te realiseren. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Over ons

Als strategisch managementpartner omarmen wij persoonlijk uw professionele doelen en uitdagingen en voelen wij ons verantwoordelijkheid voor het realiseren van beoogde resultaten.

3X3I onderscheidt zich door een “no-nonsense aanpak” en een “getting things done” mentaliteit. Dit vanuit excellent strategisch, tactisch en operationeel besef van uw organisatorische behoefte en de interne en externe omstandigheden.

De juiste mensen op de juiste plek in organisaties, het optimaliseren van teamsamenstellingen in relatie tot de voorliggende taken en verantwoordelijkheden, het begeleiden van proces-, technologische en cultuurveranderingen zijn onze expertise. Zo ook het realiseren van projecten en transitieprogramma’s binnen organisaties. Dat is onze aanbod en passie.

Vanuit kennis, ervaring en toewijding slagen onze professionals er uitstekend in om de brug te slaan tussen uw ambities, doelen en het dagelijkse praktijk. Dit doen zij succesvol in de grote complexe organisaties alsook binnen kleinschalige bedrijven of specifieke afdelingen.

Geïnspireerd richten wij ons op de duurzame ontwikkeling van de individuen, teams, processen en van uw projecten en programma’s die het verschil maken. Het is onze passie om resultaten te boeken langs een zo efficiënt en kostenbewust mogelijk proces.

Wat vinden onze opdrachtgevers van ons?

Het is ons nooit eerder gelukt om de essentie van ons werk duidelijk te maken. Op de een of andere manier schoten woorden altijd tekort. Daardoor liepen wij klanten mis. Iman wist die essentie te vangen in beelden. Die daadwerkelijk meer zeggen dan 1000 woorden. 

Danny BakkerManager IT | Zorggroep

De sessies die Iman met ons team deed, zorgde direct voor meer begrip onderling. Ons team werkt weer als een eenheid. Met de tips die we kregen signaleren we onderlinge spanningen veel eerder en kunnen we ze snel aanpakken voor het weer escaleert.

Hans van DijkSenior Medewerker Inkoop

Ik dacht dat ik wel wist wat ik moest doen en dat ik niemand nodig had om mijn online bedrijf neer te zetten, maar Iman liet mij de verschillende stappen zien en hield mij bij de les. Door in hem te investeren, had ik mijn online programma binnen enkele maanden staan. Anders was het er waarschijnlijk nooit gekomen.

Sjoerd van der GraafDirecteur Imtext

Real support by real people

Als strategisch managementpartner omarmen wij persoonlijk uw professionele doelen en uitdagingen en voelen wij ons verantwoordelijkheid voor het realiseren van beoogde resultaten.

3X3I onderscheidt zich door een “no-nonsense aanpak” en een “getting things done” mentaliteit. Dit vanuit excellent strategisch, tactisch en operationeel besef van uw organisatorische behoefte en de interne en externe omstandigheden.

Contactformulier & Contactgegevens

Mail ons

1 + 1 = ?

Vertel ons hoe we contact met je kunnen opnemen.

ADRES

Emmakade 53

8921 AG Leeuwarden

CONTACT

i.ghazi@3x3i.com
tel: +31 643392624

© Copyright - 3X3I